Giá phòng

Giá phòng

Loại phòng Economy Capsule Double Standar Room Single Room
Giá $8 $22 $18
Loại phòng Double Deluxe Room Family Room
Giá $27 $35